Komáromi erődrendszer meglátogatása a Nemzeti Örökség Intézete támogatásával

NÖRIA Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium diákjai és tanárai a Nemzeti Örökség Intézete által kidolgozott pilot programban vehettek részt, melynek során látogatást tettünk a komáromi erődrendszerben.

A program célja, hogy szakmai programokkal, oktatási segédanyag fejlesztéssel segítse a nemzeti és történelmi emlékhelyek megismertetésével összefüggő oktatási célkitűzéseket, a tananyag az ismeretek élményszerű elsajátítását. Csoportunk 11 évfolyamra járó tanulókból alakult, akik az intézmény különböző képzési területein tanulnak, ezzel is segítve a megszerzett ismeretek minél szélesebb körben való hasznosulását.

A csoportot két történelem szakos pedagógus készítette fel a látogatásra az előzetesen megküldött feladatok megbeszélésével.

A tanulók számára előkészítő órát tartottunk, melyen a kapott segédlet mentén végig vettük a komáromi erődrendszer történelmét, kialakítását, szerepét a főbb történelmi korszakokban és megismertük a hozzá kapcsolódó eseményeket, személyeket.

Komárom erődváros

A tanulók között 6 fős csoportokat alakítottunk ki és megbeszéltük az előzetes és a helyszínen végezhető feladatokat. A feladatok között voltak mindenki számára kiadott feladatok, de a csoportok választhattak is a feladatok közül.

Izgalmas feladat volt a tanulók számára az önálló térképes felfedezés, melynek során megkeresték a Monostori erőd térképen bejelölt helyszíneit, és egy táblázatban párosították a megfelelő leírásokkal, bebarangolva az erőd zugait.

A csoportos felfedezés során módjukban állt,hogy telefonjaikkal fotókat és videórészleteket készíthessenek,melyekből egy Képes krónikát alkothattak.

Érdekes és egyben nagy derültséget is keltő feladat volt a drámajáték, melynek során a csoportok egy adott témát, eseményt, személyt jelenítettek meg az erőd hőseinek szerepébe bújva, a felvett anyagokból pedig rövidfilmek készültek. A csoportos felfedezés után a helyszínen tárlatvezetésen vettünk részt, tovább mélyítette a megszerzett ismereteket.

A látogatás utáni tanórán a diákok bemutatták elkészült munkáikat és próbára tehették megszerzett tudásukat egy 25 kérdésből álló feleletválasztós teszt kitöltésével.

Az elkészült munkákból és a diákok reflexióiból az iskolában a projekt zárása után egy kis kiállítást rendezünk, illetve a tanulók osztályaikban bemutatják a többi tanulónak is az elkészült produktumokat. A tanárok munkaközösségi értekezleten számolnakbe a látogatás és a pilot program tapasztalatairól.

Részletek a tanulói reflexiókból:

„Ez a fajta történelem oktatás nagyon hasznos, főleg a magyar történelem megismerése szempontjából.”

„Az idegenvezető sok érdekességet moindott, amit nem tudtam, pedig utána néztem az erődnek.”

„Szeretem a régi várakat és erődöket. A kazamatákban kicsit sikerült eltévedni, amikor vezetés nélkül mentönk.”

„Megismertem, milyen egy erőd felépítése, kialakítása, sokérdekes információt kaptam az idegenvezetés alatt is.”

„Összességében nagyon hasznos volt,mivel így megismertem egy fontos történelmi helyszínt, ami a tananyaghoz is kapcsolódik.”

„A legjobban a kazamaták tetszettek: teljesen visszadták azt az érzést, mintha abban a korban lennénk.”

„A játékok és a videókészítés lehetőséget adott rá, hogy az erőd minden egyes részét alaposan megnézhessük.”

„Mindenképpen vissza fogok még menni, mivel tükrözi számomra a legérdekesebb történelmi korok hangulatát.”

„Ha less rá alkalom, még biztosan meg fogom látogatni.”

„Izgalmas volt belelátni, hogy milyen volt az ottani élet, hogyan védekeztek a katonák, milyenek voltak az életkörülményeik. stb. Szívesen részt vennék még hasonló kiránduláson, mivel szerintem nagyon tanulságos volt.”

„Örülök, hogy volt ilyen lehetőségünk a megszokottól eltérő, helyszíni történelem órára!”

„A helyszín és a csapatom működése ennél jobb nem is lehetet volna! Nagyon pozitív dolog lenne, ha lenne a jövőben még hasonló program.”

„Sokkalérdekesebben és élménygazdagabban lehet tanítani bármit, ha a diákoknak van lehetősége a helyszínen megtekinteni a látnivalókat.”