Tanári mobilitások az Erasmus+ program támogatásával
Projektazonosító: 2019-1-HU01-KA101-060521

A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 2019-ben sikerrel pályázott tanári mobilitások megvalósítására. Kollégáink az Erasmus+ program támogatásával külföldön vehettek részt szervezett kurzusokon és "Job shadowing" mobilitáson.

A pandémia miatt az eredetileg tervezett két éves futamidő helyett három év alatt valósultak meg a mobilitások, melyek nagy mértékben járultak hozzá szakmai ismereteik bővüléséhez és a 21. századi tanári kompetenciák fejlesztéséhez.

A programban részt vevő tanáraink beszámolóit alább olvashatják.

KORDÉ KRISZTINA

2019. szeptember végén vettem részt tanári egyéni mobilitáson Lettországban, Daugavpilsben, itt él az Európai Unió legnagyobb lélekszámú orosz nemzetiségű lakossága. Két hetes orosz nyelvtanári módszertani továbbképzésen vettem részt. A képzés kis csoportban zajlott, lengyel és magyar nyelvtanárok részére, a képzőközpont és a daugavpilsi egyetem oktatóinak közreműködésével. A kurzuson kívül a program magába foglalt iskolalátogatásokat, szakmai találkozókat és kulturális programokat is. A jó szervezés és az oktatók lelkiismeretes munkája biztosította a tanfolyam sikerességét.

101

A modulok között egyaránt szerepeltek középiskolai óralátogatás, egyetemi oktatók által tartott elméleti képzés és közoktatásban dolgozó tanárok által tartott módszertani oktatás, összesen 42 órában. A képzést megfelelő arányban kiegészítették színvonalas kulturális tevékenységek is. A kurzus magas szakmai színvonala és szervezőinek folyamatos támogató tevékenysége megalapozta a képzés sikerességét.

Eredeti motivációm a részvételre az alábbiak voltak:

  • Külföldi jó gyakorlatok, új tanulási gyakorlatokat és módszerek megismerése szakmai kapcsolati háló kiszélesítése, szociális, nyelvi és kulturális kompetenciák növelése.
  • Ezek mind megvalósultak, illetve bővültek a más országokban működő oktatási rendszerekkel kapcsolatos ismereteim is.

Az Erasmus + mobilitáson való részvételemnek köszönhetően az alábbi kompetenciáim fejlődtek:

  • kezdeményezőkészség és vállalkozói készség,
  • kulturális tudatosság és kifejezőkészség,
  • digitális kompetenciák,
  • tanulás tanulása,
  • szociális és állampolgári kompetenciák.

A digitális kompetenciáim jelentős mértékben fejlődtek. Számos, tanórán felhasználható anyagokat kínáló, orosz nyelvű internetes weboldalról szereztem tudomást, kortárs orosz kultúrát bemutató forrásokat ismertem meg. Hasznos volt számos digitális oktatási platform megismerése és néhány olyan projektötlet is, amelyet kezdő nyelvtanulói csoportban felhasználhatok.

Jelenlegi munkakörömhöz kapcsolódó gyakorlati készségeket sajátítottam el, összességében motiváltabb lettem arra, hogy folytassam szakmai készségeim fejlesztését. Örülök, hogy részt vehettem ebben az Erasmus programban. Ha lesz még lehetőségem, szívesen élek vele a jövőben is, hiszen mindig van mit tanulni. A projektmódszert, csoportmunkát, interaktív játékokat igyekeztem a továbbképzésem után nagyobb súllyal megjeleníteni a tanóráimon. A csoportmunkát, interaktív játékokat azóta szinte minden órámon alkalmazom, nagyobb arányban dolgozom projektmunkák kiadásával is.

Mivel a modern szemléletű oktatás kulcsa az interaktivitásban rejlik, mindennapi pedagógiai gyakorlatomban igyekszem ezt a jövőben is maximálisan kihasználni a nagyobb eredményesség érdekében.

HEGEDÜS BEÁTA

2019. októberében vettem részt egy szervezett kurzuson, melynek témája a nemzetközi projektek menedzsmentjéhez kapcsolódott valamint az interkulturális kompetenciák fejlesztésének lehetőségeire irányult.

101

A kurzusszervező egy németországi cég, az IfeL Institut für europäische Lehrerfortbildung volt, a kurzust Krétán tartották, csodálatos környezetben. A csoportom legnagyobbrészt németországi kollégákból állt, akikkel az első naptól kezdve nagyon jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanom.

Már a kurzust megelőzően számos feladatot kaptunk: saját iskolai gyakorlatunk áttekintése az adott területen és az ahhoz kapcsolódó kérdések megfogalmazása volt a feladatunk, illetve szakirodalmat kaptunk a felkészüléshez.

Mivel iskolánkban korábban már megvalósultak nemzetközi projektek, ahol partnerként kapcsolódtunk projektekbe, célom a kurzuson az volt, hogy tudásomat bővítsem a saját projektjeink tervezéséhez, sikeres együttműködéseket hozzak létre koordinátorként.

A kurzus fő elemét a menedzsment feladatok áttekintése (tervezés, intézményfejlesztés, megvalósítás, értékelés) tette ki. Nyomon követtük, milyen európai finanszírozási programok léteznek, milyen információforrásokat lehet sikerrel alkalmazni.

Nagy hangsúlyt helyeztek a nemzetközi projektek megvalósításához a partnerkeresési stratégiák kialakítására és a partnerség fenntartására. Hasznos ötleteket kaptam a megvalósításhoz elengedhetetlen nyomon követés és hatásvizsgálat tervezéséhez és a disszeminációhoz, valamint a pénzügyi elszámoláshoz.

A kurzus másik fontos területe az interkulturális kompetenciák fejlesztésére irányult. A nemzetközi projektek sikeres megvalósításához elengedhetetlen a résztvevők interkulturális felkészítése, illetve a különböző kulturális háttérrel rendelkező résztvevők közt az együttműködés és elfogadó légkör megteremtése. A kurzuson számos gyakorlati feladatot és ötletet kaptunk é ski is próbáltuk azokat a gyakorlatban, hogy lássuk azok alkalmazhatóságát.

A kurzuson váltakozva sajátítottuk el az elméletet és a gyakorlatot, csoportos és párosmunka, workshopok, szerepjátékok segítették a befogadást.

Természetesen sor került az ókori krétai civilizáció emlékeinek felfedezésére, ami történelem szakosként órisási élményt jelentett számomra, illetve német nyelvtudásom is jelentősen fellendült a kurzusnak köszönhetően. A kurzuson szerzett ismereteket a mindennapokban azóta is folyamatosan hasznosítom.FÜLÖPNÉ KIRÁLY TÜNDE

Az Erasmus+ projekt keretében egy remek továbbképzésen vettem részt Firenzében.

A téma a CLIL projekt volt, ami számomra számos újdonsággal szolgált. Az egy hét alatt megismertük a CLIL módszert, mely jelentése magyarul a tartalomalapú nyelvoktatás (Content and Language Integrated Learning).

Lényege valamilyen tantárgy idegen nyelven történő tanítása, és annak számos aspektusa, területe megmutatkozott. Mi a képzőművészetre, irodalomra és a gasztronómiára összpontosítottunk az egy hét alatt. Mivel iskolánk – a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium – két tanítási nyelvű iskola, ezért ez a projekt kiemelten fontos volt. Az idegen nyelven lehet az egész-, vagy csak az óra részét oktatni más iskolákban, azonban nálunk bizonyos tantárgyak (történelem, földrajz, biológia, civilizáció) oktatása egész órán angolul zajlik.

A tartalomalapú nyelvtanítást az Európai Közösségben hatékonyan alkalmazzák és egyre népszerűbb lesz. Ebben az oktatási formában a tanulók úgy sajátítják el a szaktantárgyi ismereteket, hogy közben egy idegen nyelvet használnak, és nyelvtudásokat is bővítik, mélyítik. A tartalomalapú nyelvoktatásban felhasznált módszerek és megközelítésmódok gyakran kapcsolódnak az idegen nyelven tanított tantárgy metodológiájához.

101

Amennyiben a tanuló aktív résztvevője az órái munkának, kooperatív módszerekkel és a kreatív, valamint kritikus gondolkodásmód serkentésével, nagyon jó eredményeket lehet a CLIL módszerrel elérni.

Firenze városa gyönyörű, egyszerűen nem lehet betelni vele. A projekt keretében délelőtt az elméletet, délután ennek gyakorlati megvalósítását realizáltuk. Lehetőségünk volt városnézésre és a környék megismerésére is.

A kurzuson tanultakat azóta is felhasználom, valamint tapasztalataimat átadtam a munkaközösségünknek, az idegen nyelven tantárgyakat oktatóknak és a tantestületnek is.

Ez a hét maximálisan feltöltött, tanítási módszertanomat szélesítettem és kollégáim munkáját is tudtam segíteni.HÉGELY MELINDA

2019.10.13-19. között Erasmus+ projektünk keretében egy öt napos "Job shadowing" programon vehettem részt Úbedában, Spanyolországban.

101

A "Job shadowing" főként arra irányult, hogy olyan órákat látogassak, ahol a CLIL módszert beépítették már az órába. A CLIL lényege röviden, hogy az óra anyagának egy része idegen nyelven zajlik. A tartalom és a nyelv egyformán hangsúlyos. A két tannyelvű képzéstől abban tér el, hogy nem az egész óra folyik idegen nyelven, csak egy része; egy-egy feladat, vagy az óra összefoglalásaként idegen nyelven egy tömör összefoglalás, vagy akár az óra anyagának kiegészítéséül egy prezentáció idegen nyelven.

A CLIL módszer kilenc aktivátor mentén működik, ezek a nyelvmenedzselés, tanulóra ható faktorok menedzselése, a gondolkodás kiszélesítése, a tanulók bevonása, életszerűvé tenni az anyagokat, a tanulási terv a tanulókkal közösen megbeszélt, együttműködés, a megvalósítás értékelése, a tanulók beszámolási lehetőségeinek rendszerezése. Ezek az aktivátorok eredményezik, hogy a tanórákat a jó pedagógia és a jó gyakorlat jellemezze.

A CLIL módszernek nincs még egy részletesen kidolgozott módszertana, csak óravázlatokat, beszámolókat lehet találni, ezért mindenképp egyéni fejlesztendő terület az egész tanulási folyamat új szintű megközelítése, gyakorlattá tétele. A külföldi tanárok is arról számoltak be, hogy mindenkinek saját magának kell kikutatni azokat a tanulást segítő elemeket, amik hatékonyabbá teszik a tanulási folyamatot. A program alatt volt alkalmam több tanórát is meglátogatni és még az azonos tantárgyat sem egyformán tanították a tanárok. Mindenkinek más aktivátor hangsúlyosabb, talán azért, mert ez egy új szemlélet, ami górcső alá veszi az egész oktatási és tanulási folyamatot és mindenki más-más hiányosságot fedez fel a saját óravezetésében.

Mindenképp szeretném, ha a nyelvórákon a spanyol nem egy félelmetes, magolós tantárgy lenne, hanem a tanulók örömöt lelnének abban, hogy idegen nyelven is ki tudják magukat fejezni. Nagyon jó ötletnek tartom, ha a diákokkal együtt lehetőség van a haladás közös értékelésére, a fejlesztendő területek megbeszélésére és az egyéni haladás részletesebb elemzésére.

Sajnos az elmúlt két év a járvány miatt és az online tanítás miatt teljesen új dimenzióba helyezte a nyelvtanítást is; elveszett az a fajta személyes kontaktus, ami sok CLIL aktivátornak nélkülözhetetlen eleme, az emberi kapcsolatok személyessége. Amíg ez az új szemlélet fókuszban marad, addig a nyelvtanítás jó úton halad afelé, hogy az új technológiával karöltve támogassa a diákok minél hatékonyabb tanulását.


NEUMANN KINGA

2021 augusztusában részt vettem a Teaching with a twist című (Tanítsunk egy kis csavarral) kurzuson, az Erasmus+ tanári mobilitás keretében. A projektet iskolánk 2019 -ben indította el, de a pandémia miatt amobilitás csak 2021-ben valósult meg. Eredetileg a Flipped Classroom című módszertani tanfolyamra jelentkeztem, de az általam kiválasztott időszakban ilyen tanfolyam nem indult. A Teaching with a twist kurzus leírása is megfelelt az iskolánk profiljának, és kérésemre a fordított osztályterem módszerének a tanfolyam szervező egy teljes napot szentelt a tematikában.

101

A tanfolyamot az Europass szervezte, és a barcelonai oktatási központjában került megrendezésre. A járvány miatt sajnos a résztvevők száma igen alacsony volt: 3 országból mindössze 4 tanár vett részt.

A tanfolyam témája a kreativitás fogalma köré épült: hogyan legyünk kreatívak, és főleg hogyan kell kreatívan tanítani a diákok elkötelezettsége és motiválása érdekében. A tanfolyam során áttekintettük a kreativitás tudományával kapcsolatos legújabb kutatásokat, beleértve a pszichológia és a módszertan elméleteit, de lehetőségünk volt a gyakorlatban is kipróbálni őket.

Megtanultuk hogyan motiváljunk hatékonyabban a kreatív gondolkodás és a problémamegoldás beépítésével az óravázlatba, vagy a digitális eszközök széles skálájának használatával az osztályteremben. A kedvenc napom a vizuális kreativitásról szólt. Számos ügyes gondolkodási stratégiát és játékot mutattak be, amelyeket rendkívül hasznosnak találtam mindkét tantárgyam oktatásában.

Az általam megjelölt fejlesztendő területek közül szinte mindegyiket maradéktalanul érintette a kurzus. Kreatív tanítási eszközöknek nem csak gyakorlatát, hanem elméleti hátterét is megismertem. Módszertani diverzitás terén is előre léptem. A legnagyobb ugrást a digitális eszközök használatában értem el. Sajnos video készítést gyakorlatban még nem tudtam megvalósítani. A differenciált óravezetési technikák közül a csoportmunka tervezéséhez kaptunk jó ötleteket. Elsődleges célom, a Fordított Tanterem (Flipped Classroom) módszertanának megismerését csak részben valósult meg, hiszen ennek a témának csak egy napot szánt a tanfolyam tematikája. Ennek megfelelően a téma iránt érdeklődő, illetve a gyakorlatban már tapasztalatot szerzett munkatársakkal sem sikerült találkoznom (erről részletesebben az interjúban). Emellett azonban megismertem számos más technikát és módszert, amivel színesíteni lehet az óráim vezetését illetve kreatívan lehet tanítani.

Másodlagos célom, a digitális eszköztáram bővítése, szinte maradéktalanul megvalósult. Egyedül a Youtube csatorna létrehozására és kezeléséra nem tudtunk kitérni.

Úgy gondolom, hogy minden mobilitás a résztvevők kikapcsolódásáról is szól. Ahogy a Webster szótár meghatározza: "a kikapcsolódás az erő és a szellem felfrissülése munka után." A tanároknál, lévén gyermekek gondozói, nagy a kiégés veszélye, és hogy megakadályozzuk, a tanárok rekreaációja nagyon fontos. Röviden: A tanárok mobilitásai kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak azzal, hogy új helyekre visznek minket, új dolgokra tanítanak és környezetet teremtenek új barátok keresésére.


DR. KERESE TIBOR

A mobilitásokkal elsődleges mobilitási célom szakmai fejlődésem segítése volt az informatika és technológia komplex oktatása, a digitális eszköz alapú oktatási módszerek alkalmazása, valamint a nyílt forráskódú Arduino eszközökkel támogatott komplex MTMI (STEM) oktatás területén. Másodlagos mobilitási céljaim közt szerepelt a nemzetközi kapcsolatépítés MTMI (STEM), azon belül különösen a robotika témájú Erasmus+ projektek előkészítéséhez, tapasztalatgyűjtés Erasmus projektek lebonyolításához STEM, azon belül robotika témában, valamint idegen nyelvi kompetenciám fejlesztése aktív kommunikációval.

101

Az eredetileg kéthetes mobilitást a pandémia miatt két részletben,két helyszínen sikerült megvalósítanom. Firenzében vettem részt az Introduction to Coding and Robotics with Arduino című kurzuson, 2021. augusztusában.

Ezen a mobilitáson elsődlegesen egy a robotikai vezérlésekre is alkalmas programozott elektronikai eszköz oktatási alkalmazásának technikáit vettük sorra kis csoportos tudásmegosztás és irányított gyakorlati tevékenység alapján. Ennek során Arduino mikrokontrollert programoztunk a hozzá épített elektronika működtetésére, melyekben kapcsolók és szenzorok alapján LED-et és szervomotort működtettünk. Legérdekesebb újdonság a saját szenzor készítése volt. Ezek a tevékenységek fejlesztették a digitális technológiában meglévő kompetenciáimat, melyekkel a saját óráimon is tudom a diákokat hasonló tevékenységekben vezetni. Negatív aspektusokat nem tudok említeni, kivéve a covid-19 járvány közepette megvalósult mobilitás egészségüggyel kapcsolatos izgalmait, ls a maszkviselés borzalmait.

A kurzus kiválóan lebonyolódott, kis létszámmal dolgoztunk a tréner szakmai útmutatása és kontrollja alatt. Egyéni és csoportos feladatok is voltak, változatos tevékenységekkel fejleszthettük tudásunkat. Beszélgettünk is saját hozott tapasztalatainkról és megosztottuk egymással oktatással és a nemzetközi programokkal kapcsolatos gondolatainkat.

A második egyhetes mobilitásban egy ciprusi képzésre sikerült "last minute" csatlakoznom Nicosiában, melynek címe ROBOTICS and STEM in Education 2021. októberében.

A kurzus érdekes és értékes volt, jól szervezett, megfelelő oktatási környezetben zajlott. A kurzuson megismerkedtünk több iskolai oktatórobot típussal, melyekkel aktívan dolgoztunk is. A feladatok kapcsán közvetlenül megtapasztalhattuk az egyes eszközök használhatóságát, és a tanulói oldalról közelíthettünk a robotok világához.

Egyéni munkával dolgoztunk, de párokban segítettük is egymást, ami jó módszernek bizonyult a gyerekeknél is. A spanyol kollégával kerültem komolyabb munkakapcsolatba, vele is tervezzünk új közös tevékenységet.

A két kiválasztott kurzus a jelenlegi munkámhoz, az informatika változatosabb tanításához segített hozzá, és szakmai fejlődésemhez szükséges gyakorlati készségeket szereztem meg. A kurzusokon formálisan szerzett ismeretek mellett a társakkal való tapasztalatcsere is segített tanulni a külföldi jó gyakorlatokból, több oktatási módszert kipróbáltam már saját gyakorlatomban, melyeket a mobilitás során tanultam, vagy a társaktól informálisan szereztem.

Ezen túl szakmai kapcsolati hálóm megerősítése és nemzetközivé kiszélesítése is megtörtént, több kollégával tartjuk a kapcsolatot, közös Erasmus projekteken is gondolkodunk.

Külföldi mobilitásom következményeként fejlődött angol nyelvtudásom is, az angol nyelvű kurzusokon aktivizálódott korábban nem használt passzív szókincsem, és a beszélt nyelv megértése is sokkal könnyebbé vált számomra.

A jövőben szeretnék további Erasmus kurzusokon is részt venni, és kollégáimnak is ajánlottam ezt, mert fontosnak tartom a nemzetközi tapasztalatcserét, a közös munkát, együttműködéseket, és intézményem számára is hasznos gyakorlatokat tudtam hazahozni. Nagy előnynek tartom, hogy a mobilitás során megismerhettem több európai ország iskoláiban folyó hasonló oktató-nevelő munkát, amit én is folytatok saját hazámban. A tapasztalatcsere hozzájárul a hatékonyság növeléséhez. remélem még lesz lehetőségem mobilitásokon részt venni.