„Robotika a leánytehetségek MTMI pályára vonzásáért”

az NTP-NEER-17-0011 jelű pályázati projekt az Eminens Alapítvány szervezésében
Elnyert támogatás: 2 994 000 Ft
 

Tehetségpont logo EMET logo OFI logo NTP logo EMMI logo

A projekt rövid célja:

Komplex tehetséggondozó projektünk célja a leánytanulók kompetenciáinak fejlesztésével a műszaki-, technológiai-, matematikai és természettudományos tehetségterületeik kibontakoztatása, és ezen hiányterületek irányába történő pályaorientációjuk erősítése. A projekt pedagógiai eszközei a MTMI tudományok robotokkal támogatott, tevékenységközpontú tanulása tanórán kívüli foglalkozás keretei közt, továbbá az egyéni és csoportos mentorálás, valamint a tehetséggazdagítás egyéni fejlesztési terv alapján. A projektben történő részvétel a tanulók műszaki, digitális, matematikai, térbeli-vizuális, továbbá a team-munka révén az interperszonális kompetenciáit is hatékonyan fejleszti.

Érintett műveltségterület/tantárgy:

informatika, technika, matematika, természettudományok

A projekt várható eredményei:

A robotika több műveltség- és tehetségterület komplex fejlesztését is szolgálja, óriási motivációs lehetőséggel bír, így a tehetséges gimnáziumban tanuló leányok mérnöki és természettudományos pályák felé történő orientációját nagyban segítheti. A robotok építése közvetlenül fejleszti a diákok technikai és természettudományos, a programozásuk pedig a digitális kompetenciáikat. Közben fejlődik analitikus és algoritmikus logikai gondolkodásuk, műszaki érzékük, a térbeli-vizuális látásmódjuk (szerelés), rendszerszemléletük.

A kiscsoportos projektmunka módszere hozzájárul az önálló felelősségteljes munkavégzés és az interperszonális képességek fejlesztéséhez is. A motiváció fenntartására a "learn by doing" módszert alkalmazzuk három szakaszban a projekt során. Az első szakaszban egyszerű robot kit programozási feladatokat, a másodikban összetett konstruktív robotépítési problémát oldanak meg, a harmadikban saját komplex roboteszközt valósítanak meg a tervezéstől az alkalmazásig.

A pályaorientációt foglalkozásokkal és külső helyszíneken tett látogatásokon keresztül női MTMI karrierpéldák megismerésével erősítjük.

A közvetlen gyakorlati tapasztalatszerzésre két kiegészítő tevékenységet tervezünk a program során:

  1. érzékenyítő motivációs gyárlátogatás a kaposvári Videoton automatizált fröccsöntő üzemében
  2. háromnapos tanulmányi kirándulás az IBM Magyarország, a Mercédesz gyár, a szegedi Informatikai Gyűjtemény és a PTE TTK Tanszékeinek meglátogatásával

A projekt vezetője: Dr. Kerese Tibor

Résztvevők:

A projekt elsődleges célcsoportja a gimnáziumok 13-18 éves leánytanulói, másodlagosan hasonló korú fiúkat is beemelünk a projektbe, a nemek közti szinergia hatások elérése érdekében, hiszen vegyesen hatékonyabb csapatmunkára képes mindkét nem. A 12 leány és 4 fiú 4 alcsoportja a 4 MTMI hiányterületen tehetséges fiatalból fog állni. A program bázisiskolája a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, továbbá a többi kaposvári középiskola tanulóit is megszólítjuk.

A projektbe történő beválogatás alapja a tanulók tehetsége és motivációja. A tehetségazonosítást részben tanulmányi eredmények részben a szaktanárok javaslatai alapján kezdjük, s szólítjuk meg a diákokat a logikai-természettudományos tehetségteszt és a műszaki irányú érdeklődést felmérő kérdőív kitöltésére. Ezután a legígéretesebb tehetségekkel motivációs beszélgetéseket folytatunk, ami alapján sor kerül a végleges beválasztásra.

Jelentkezési lap letöltés

A projekt külső szakmai partnerei:

  • PTE-TTK - Matematikai és Informatikai intézet - Információtechnológia és Biorobotika Tanszék
  • Kaposvári Egyetem - PK - Szakmódszertani Tanszék
  • Eötvös Lóránd Gépipari Műszaki Szakközépiskola
  • Robotguru Kereskedőház
  • Hobbirobot Kft.
  • SuliRobot Bt.
  • Videoton Kaposvári Gyáregysége

 
Méghogy a robotika a fiúk szakterülete lenne?! A washingtoni First Global Challenge robotépítő olimpia győztes csapatai középen a magyarokkal. Nézd meg a nemek arányát! global_robot_k (64K)