A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
NTP-MTTD-15 jelű pályázata
„Robotika projekt a tehetséges diákok modern műszaki kompetenciáinak fejlesztéséért”

A projekt rövid célja:

Automatizált ipari termelés folyamatait modellező robotkomplexum építése a kereskedelemben kapható moduláris építőelemekből, illetve részben műszaki hulladékból. Az eszközök felprogramozása egy ipari gyártási feladat modellezésére, egyszerű termékek előállítására.

Érintett műveltségterület/tantárgy:

matematika, informatika, technika, természettudományok

A projekt várható eredményei:

A komplex robotrendszer elkészítése egyrészt közvetlen pedagógiai célokat szolgál, aktivizálja a diákok analitikus és algoritmikus logikai gondolkodását, műszaki érzékét, a kéz finommotoros tevékenységét (szerelés), a munkamódszer pedig hozzájárul az önálló felelősségteljes munkavégzés és a kooperatív képességek fejlesztéséhez. Emellett a projekt közvetetten hozzájárulhat az eddig túlzottan humán irányban gondolkodó tehetséges gimnáziumi tanulók műszaki felsőoktatás és a mérnöki pályák felé történő orientációjához is, ami napjaink egyik fő nemzeti oktatáspolitikai célja is. A projekt fő előnye, hogy a beszerzett eszközök a szabványos moduláris rendszer kiválasztása következtében a későbbiekben továbbfejleszthetők, bővíthetők újabb elemekkel, szétszerelhetők és újraépíthetők más-más feladatokra. A projekttermék így nemcsak a folyó tanévben, hanem a távlatokban is hasznosul.

Pályázat száma és címe: NTP-MTTD-15
„Robotika projekt a tehetséges diákok modern műszaki kompetenciáinak fejlesztéséért”
Kedvezményezett neve: Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
Kedvezményezett elérhetősége: 7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 48.
Tel.: 82/510-132
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.12.15.
A projekt megvalósításának befejezése: 2016.06.30.
A projekt elszámolható költsége: 1.968.000- Ft.
Az igényelt támogatás összege: 1.968.000.- Ft.
Támogatás mértéke:100%
Tehetségpont logo EMET logo OFI logo NTP logo EMMI logo