"Őselemünk a víz - Digitális felfedezésekkel a tehetségek kibontakozásáért"

A Nemzeti Tehetség Program "A köznevelési és a kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása" című kiírásán 1.800.000 Ft-t nyert projektünk.


A projekt rövid célja:

A projekt pedagógiai célja a műszaki és a természettudományok modern eszközökkel támogatott, tevékenységre és megfigyelésekre épülő komplex projekttanulása. A tárgyi cél egy kísérletező vízmedence megépítése és felszerelése a kísérleteket támogató számítógépes vezérlésű vízgépészeti és azokat mérő diagnosztikai eszközökkel. Ezek alkalmazása hidrológiai, hidrogeológiai, anyag-, áramlás-, hullám- és fénytani kísérletek lefolytatására és dokumentálására a tanulók természeti, digitális, matematikai, térbeli-vizuális, továbbá a kiscsoportos team-munka révén az interperszonális kompetenciáit is fejleszti.

Érintett műveltségterület/tantárgy:

fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, technika, matematika

A projekt várható eredményei:

A létrehozott tárgyiasult termék a kereskedelemben kapható akvarisztikai készletekből és moduláris elemekből épül, s több tudományterület vízhez kapcsolódó témáinak komplex projektekben történő feldolgozásához teremti meg a felfedeztető tanulás eszközigényét. A komplex munka a diákok alkalmazott műszaki ismereteit is bővíti, a létrehozott jelenségek megfigyelésén alapuló tanulási folyamat pedig analitikus gondolkodásukat, kutatási attitűdjüket, természet iránti vonzalmukat is erősíti.

A projekt megvalósítása 2 alcsoportban történik

1. kísérleti folyamatokat létrehozó technikai rendszer és a megfigyelést segítő digitális alrendszerek megépítését és programozását elvégző műszaki támogató csoport;

2. kísérleteket megtervező, lefojtató és dokumentáló kutatócsoport.

A két csoport között a tervezéstől a kísérletek megvalósításáig egyre intenzívebb együttműködés szükséges, úgy, ahogyan a mai kutatóintézetek természettudományos kísérleti laborkomplexumaiban zajlik. A záró szakaszban a megépült eszközpark és a látványosabb kísérletek a szélesebb nyilvánosság elé kerülhetnek.

Iskolán kívüli közvetlen gyakorlati tapasztalatszerzésre két kiegészítő tevékenységet tervezünk a program során:

- látogatás a Pécsi Tudományegyetem programhoz kapcsolható tanszékein,

- bentlakásos 3 napos szaktábor keretében a valós természetben folytatunk vízügyi felfedező megfigyeléseket a Kisalföldön (Fertő-tó, Duna, Rába, Bükfürdő).

Az őszi alapozó szakasz után a labor felszerelése a beszerzési lehetőségektől függően a téli, a kísérletek lefolytatása a tavaszi időszakra tervezett. Projektzárás: 2017. június

A projekt vezetője: Dr. Kerese Tibor

A projekt külső szakmai partnerei:

- Pécsi Tudományegyetem - Természettudományi Kar intézetei

- Kaposvári Tudományegyetem - Pedagógiai Kar

- Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola

- Akváriumbox Webáruház

Tehetségpont logo EMET logo OFI logo NTP logo EMMI logo