Mozaikok iskolánk történetéből

Az iskola bejárata 1918. szeptember 8-a nemcsak iskolánk, hanem városunk, sőt az egész régió történetében nevezetes nap volt. Ekkor tartották ugyanis az első ünnepélyes tanévnyitót jogelődünk, az Egyesületi Leányközépiskola 49 rendes és 21 magántanulója számára. 1925 decemberében avatták fel az intézmény első önálló épületét, amely a Tanítóképző Főiskola részeként ma is áll a Bajcsy- Zsilinszky utca 8. sz. alatt.

1926 májusában csendült fel először az intézmény falai között a Gaudeamus igitur az alma matertől búcsúzó 26 diáklány ajkán.

Emlékmű a bejáratnál 1944 decembere és 1945 februárja között az iskolában hadikórház működött. A tanítás a mostoha körülmények ellenére 8 hónapon át zajlott.

1948-ban feloszlatták a fenntartó egyesületet, államosították az intézményt, amely a következő tanévben már az Állami Általános Leánygimnázium, majd 1950-től a Munkácsy Mihály Leánygimnázium nevet viselte.

Az 1962/63-as tanév legnagyobb eseménye, hogy Kismarthy L. Kamill tervei alapján felépült a jelenlegi iskolaépület. Ugyanebben a tanévben jelentek meg az első fiútanulók, így az iskola koedukált oktatási intézmény lett.

1966-ban bővült iskolánk képzési profilja: a gimnáziummal közös igazgatás alatt megkezdte működését az egészségügyi szakközépiskola is.

Az 1980-as évek közepére szűknek bizonyult a hely a közel 1000 tanuló számára. Az épületet új szárnnyal kellett bővíteni, amelyet 1987-ben adtak át rendeltetésének. Új, korszerű előadótermeket, szakmai gyakorlóhelyet, könyvtárat és olvasótermet vehettek birtokba a diákok.

Az 1992/93-as évnyitó ünnepélyen álltak először az aulában felsorakozott elsősök között 12 éves kisdiákok, ugyanis e tanévben indult az első hat évfolyamos gimnáziumi osztály.

1993/94-től a szakképzési profil bővült két szakközépiskolai osztállyal, az idegenforgalmival és a humánnal. Munkácsy dombormű az aulában

Szobor az iskola parkjában Az ezredfordulón ismét gazdagodott iskolánk képzési rendszere. A korszerű nyelvoktatás és a szakképzés fejlesztésére két tanítási nyelvű osztályok bevezetésére vállalkoztunk: 2000-ben az öt évfolyamos magyar-francia szakközépiskolai osztály, 2002-ben pedig magyar-angol gimnáziumi képzés indult. Ugyanebben az évben a regionális igények miatt ismét új tagozatot indítottunk: az élsportolók öt évfolyamos gimnáziumi osztályát.

A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumba belépve a látogatót a névadó bronz domborműve (Trischler Ferenc szobrászművész alkotása) köszönti az aulában.

A város szívében, a festői Berzsenyi-park tőszomszédságában található épület udvarán áll két, diákokat szimbolizáló szobor (Csikós Nagy Márton és Trischler Ferenc alkotásai). Minden év októberében és májusában fiatalok serege vonul el előttük. Az elsősök így köszöntik, a végzősök így búcsúztatják a tartalmas, boldog diákéveket.

Gimnáziumunk igazgatói az iskola alapításától napjainkig
NévSzak(pár)Időtartam
dr. Bíró Lajosmagyar-német1918. augusztus 28. — 1943. augusztus 23.
Lendvai Ernőtermészetrajz-vegytan1943. szeptember — 1948. november 27.
dr. Katona Piroskamagyar-latin1948. december 13. — 1950. augusztus 24.
dr. Bársony Róbertné
Tóth Magdolna
gyorsírás1950. augusztus 24. — 1950. december 1.
dr. Vályi Armandtörténelem-földrajz1950. december 1. — 1957. szeptember 1.
dr. Bellyei Lászlómagyar-német1957. december 1. — 1959. július 1.
Veress Attilabiológia-kémia1959. július 1. — 1963. június 30.
Lóczy Istvánföldrajz-történelem1963. augusztus 1. — 1988. július 31.
Gulyás Mihálymatematika-fizika1988. augusztus 1. — 2010. augusztus 15.
Gyallai Katalinangol-orosz2010. augusztus 16. —