Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 3.3.10.B-12
Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban

A projekt rövid leírása:

Jelen projekt keretében a tanulást támogató fejlesztésekkel, szakpolitikai területekkel való együttműködések megerősítésével és a szülőkkel, helyi közösségekkel való kapcsolat kialakításával szeretnénk elérni a hátrányos helyzetű tanulók középfokú iskolai elősegítését, lemorzsolódásának megakadályozását, felsőoktatási képzésbe való bejutásának elősegítését.

Pályázat száma és címe: TÁMOP-3.3.10.B-12
Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban
Kedvezményezett neve: Munkácsy Mihály Gimnázium
Kedvezményezett elérhetősége: 7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 48.
Tel.: 82/510-132
A projekt megvalósításának kezdete: Eredeti: 2013.09.01.
Módosított: 2013.12.01.
A projekt megvalósításának befejezése: Eredeti: 2014.11.30.
Módosított: 2015.04.30.
A projekt elszámolható költsége: 49.992.202.- Ft.
Az igényelt támogatás összege: 49.992.202.- Ft.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 49.992.202.- Ft.
Támogatás mértéke:100%
Pályázatkiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
+36 1 237-4400
www.nfu.hu
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
+36 1/273-4250
www.esza.hu
Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
1133 Budapest, Pozsonyi út 56
+36 1 237-4400
www.nfu.hu
USZT logo

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. EU logo

NFÜ logo ESZA logo

 

Féléves beszámoló

A projekt fizikai megvalósítása 2013. december 1-én elkezdődött. Felállt a projektmenedzsment, elkezdte tevékenységét. Kiválasztásra kerültek a tanulók, illetve a mentorok. Sor került a pályázat megvalósításában részt vevő pedagógusok képzésére az alábbiak szerint:

 • 2013-12-15: akkreditált képzés 14 főre: "Professzionális pedagógiai kommunikáció integráló óvodai/iskolai környezetben"
 • 2013-12-17: 5 órás pedagógus felkészítés 20 főre: "Hatékony tanuló-megismerés, különös tekintetettel a különböző hátrányokkal küzdő tanulók esetében"
 • 2013-12-19: 5 órás pedagógus felkészítés 20 főre: "Professzionális tanári kommunikáció" A pályázat megvalósítása folyamatos.

A mentorfoglalkozások rendben zajlottak a tanév végéig átlag heti másfél órában. A program sikerét jelzi, hogy a végzosök többsége az érettségi szünet ellenére is bejárt mentorához. A kiscsoportos és egyéni fejleszto foglalkozások erre a tanévre tervezett része lezajlott.

A diákok 23 csoportban 511 órányi fejlesztést kaptak elsosorban a továbbtanulás szempontjából kiemelt tantárgyak körébol: matematika, idegen nyelvek, magyar nyelvtan, irodalom, történelem, továbbá fizika, kémia, testnevelés, informatika. Néhány diák önismereti képességfejleszto foglalkozáson is részt vett az iskolapszichológusnál. A féléves mentoráló és fejleszto tevékenységnek köszönhetoen:

 • mind a 48 bevont tanuló sikeresen teljesítette a tanévet, így évismétlés nélkül haladhatott tovább, ketto tanuló pótvizsgázott augusztusban.
 • mind a 48 bevont tanuló hiányzása 250 óra alatt maradt
 • 23 tanuló tanulmányi eredménye javult az elozo év végihez képest a felvételi szempontjából kulcsfontosságú tárgyak körében 14-nek pedig sikerült megtartania korábbi jó tanulmányi teljesítményét.
 • a 10 végzos tanuló májusban megkezdte, majd júniusban sikeresen befejezte érettségi vizsgáját, ezzel teljesítve a projekt végére eloírt végzosökre vonatkozó indikátort.
 • a 10 végzosbol 6 jelentkezett felsooktatási intézménybe, így már a pályázat futamidejének felénél túl teljesítettük az erre vonatkozó indikátort.

A tanulók egyéni és tehetségfejlesztési terveinek készítését, valamint a pályaorientációt óratervekkel támogatandó, továbbá a mentorok és a tanulók közvetlen segítése céljából bevonásra kerültek a Tankerület javaslata alapján az EPSZI szakértői.

Megtörtént a pedagógiai program projekt eloírása szerinti átdolgozása szakértői támogatással. Megszerveztünk 7 közösségépíto szabadidos foglalkozást, köztük a 4 napos kirándulást:

 1. ,,Segíts a másikon!" csapatépítő overallos barlangi kalandtúra a Csodabogyós-barlangban
 2. ,,Ébredő természet" városszéli túra a Zaranyi-erdo és a Deseda-tó vizes élohelyei
 3. "Kulturális töltekezés" - Kaposvári Roxínház: Hair
 4. ,,Fo az önbizalom" önerosíto-csapatépíto kalandparki kirándulás a Mecsextrémben
 5. ,,Nyugati határon" 4 napos tanulmányi kirándulás Nyugat-Magyarországon
 6. ,,Muvészetek városa" - Márton Árpád erdélyi festomuvész kiállítása az Agórában
 7. ,,Balaton" tanévzáró kirándulás Keszthelyre és a Tapolcai-medencébe

Záró beszámoló

A pályázat megvalósítása a kezdeti nehézségek, a lassú beindulás után folyamatos volt, a kezdeti csúszást két hónapos hosszabbítással pótoltuk. A program végül elérte vezércélját, és a hátrányos helyzetu diákok felsooktatási tanulmányok felé történo segítése megvalósult.

A 16 mentor a 48+12 tanulóval összesen 3887 órán foglalkozott, melynek keretében a megszokottnál szorosabb támogató kapcsolat alakulhatott ki tanár-diák között.

30 pedagógus kolléga 1398 órányi kiscsoportos és egyéni fejleszto foglalkozást tartott a diákoknak elsosorban a továbbtanulás szempontjából kiemelt tantárgyak és kompetenciák körébol, mint pl. matematika, idegen nyelvek, magyar nyelvtan, irodalom, történelem, fizika, kémia, testnevelés, informatika, kommunikáció, önismeret.

A mentoráló és fejleszto tevékenységnek köszönhetoen:

 • a 48+12 bevont tanuló közül 59 sikeresen teljesítette a tanévet, mindössze egy évismétlésre került sor
 • mind a 60 bevont tanuló hiányzása 250 óra alatt maradt
 • 35 tanuló tanulmányi eredménye javult az elozo év végihez képest a felvételi szempontjából kulcsfontosságú tárgyak körében, a többieknek jórészt sikerült megtartania korábbi jó tanulmányi teljesítményét (az indikátor teljesítése itt csak részben sikerült, amit részben magyaráz a bevont tanulók eleve jó bázisa, illetve a tanulók eros leterheltsége.)
 • a projektidoszak 6. hónapjában 10 végzos tanuló megkezdte, majd júniusban sikeresen befejezte érettségi vizsgáját, ezzel teljesítve a projekt végére eloírt végzosökre vonatkozó indikátort, majd a projektidoszak végén újabb 13 tanulónk tett sikeres érettségit.
 • a 2014. évi 10 végzosbol 6 jelentkezett felsooktatási intézménybe, így már a pályázat futamidejének felénél túl teljesítettük az erre vonatkozó indikátort, majd 2015. évi 13 végzosünkbol újabb 6 célozta meg a felsooktatást.

A diákok pályaválasztását külso szakérto által tartott foglalkozásokkal, együttmuködo partnereinkkel szervezett két pályaválasztási workshoppal, a BME és az ELTE nyílt napjára valamint az EDUCATIO kiállításra való csoportos utazással támogattuk.

Megszerveztünk 29 közösségépíto szabadidos foglalkozást, köztük egy 4, egy 6 és egy 3 napos kirándulást, valamit 14 egész napos programot. A programok részben tanulmányi jelleggel a tanulók ismereteit és kompetenciáit is bovítették, részben gyárlátogatásokkal a pályaorientációjukat is támogatták.

A tanulók fejlesztése egyéni és tehetségfejlesztési tervek alapján zajlott, melyben az EPSZI szakértoi támogatása állt a mentorok rendelkezésére, továbbá a pályaorientációt, a mentorok és a tanulók közvetlen segítését is az EPSZI szakértoi végezték.

Megtörtént a pedagógiai program projekt szerinti átdolgozása, és kialakításra került 5 tanulóbarát tanterem.