A középszintű érettségi vizsga témakörei
Magyar nyelv és irodalom

Tételek nyelvtanból a 2024. május-júniusi vizsgaidőszakban,
az új érettségi vizsgaleírás alapján

  Kommunikáció

 1. A kommunikáció tényezői
 2. A nyelvi és nem nyelvi jelek
 3. Szóbeli és írásbeli kommunikáció
 4. A magyar nyelv története

 5. A nyelvemlékek
 6. A nyelvújítás mozgalma
 7. Ember és nyelvhasználat

 8. A nyelv rétegződése
 9. A nyelv mint jelrendszer
 10. A nyelvi rendszer

 11. Hangtörvények
 12. Szóelemek
 13. Szófajok
 14. A mondat
 15. A szöveg

 16. A továbbtanulásnak, a munka világának szövegtípusai
 17. A kohézió szerepe a szövegben
 18. A retorika alapjai

 19. A szónoki beszéd felépítése, megszerkesztésének lépései
 20. Az érvek típusai
 21. Stílus és jelentés

 22. Hangalak és jelentés
 23. Szóképek
 24. Alakzatok
 25. A társalgási stílusréteg jellemzői
 26. Digitális kommunikáció

 27. A digitális kommunikáció szövegtípusai, nyelvi jellemzői, hatása


Tételek irodalomból a 2024. május-júniusi vizsgaidőszakban,
az új érettségi vizsgaleírás alapján

  I. Kötelező szerzők. Életművek, művek a magyar irodalomból

 1. Ady Endre szimbolizmusa
 2. Arany János balladái
 3. A prófétaszerep felvállalása Babits Mihály költészetében
 4. Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
 5. Jókai Mór prózája
 6. József Attila kései költészete
 7. Kosztolányi Dezső: ÉdesAnna
 8. Mikszáth Kálmán parasztábrázolása
 9. Petőfi Sándor hitvesi költészete
 10. Vörösmarty Mihály költészete az 1850-es években
 11. II. Választható szerzők. Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból, a 16-18. századból

 12. A stílusirányzatok sokfélesége Csokonai Vitéz Mihály költészetében
 13. III. Választható szerzők. Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század magyar irodalmából

 14. Örkény István: Tóték
 15. Radnóti Miklós eclogái
 16. IV. Metszetek a 20. századi erdélyi, délvidéki, felvidéki, kárpátalajai irodalomból

 17. Kányádi Sándor költészete
 18. V. Művek a kortárs magyar irodalomból

 19. Tasnádi: Kartonpapa
 20. VI. Művek a világirodalomból

 21. Janne Teller: Semmi
 22. Franz Kafka: Az átváltozás
 23. VII. Színház és dráma

 24. Shakespeare drámái
 25. Madách Imre: Az ember tragédiája
 26. VIII. Az irodalom határterületei/Regionális irodalom

 27. A detektívtörténet műfaja