A középszintű szóbeli érettségi vizsga nyilvánosságra hozott anyagai

A vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei megtalálhatóak az alábbi linken:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak

  • Biológia - nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
  • Célnyelvi civilizáció - nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
  • Dráma - tételsor
  • Élő idegen nyelv - nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
  • Ének-Zene - nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
  • Fizika - témakörök, kísérletek
  • Földrajz - nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
  • Informatika - tételsor, szoftverlista

 

Osztályozó és javító vizsgák témakörei

 

Kompetencia alapú mérés

 

Szintvizsgák témakörei

 

Végzős évfolyam szintfelmérő vizsgái