„Digitális MTMI tehetségműhelyek”

az NTP-INNOV-22-0256 jelű pályázati projekt az Eminens Alapítvány szervezésében
Elnyert támogatás: 4 899 000 Ft
 

Tehetségpont logo EMET logo OFI logo NTP logo EMMI logo

A projekt célja:

Két egymással a végtermék rendszerszintjén összekapcsolódó komplex projektünk célja egy a digitális világot az ipar 4.0 felől modellező, a 21. századi technológiák oktatását segítő interaktív demonstrációs táblarendszer építése. A 2 alprogram egymástól függetlenül két csoportban dolgozik, egymástól függetlenül is működő részrendszert alkot, melyek összekapcsolhatók. Az informatikus csoport egy kifordított demonstrációs vezérlő számítógépet hoz létre, mely látványosan bemutatja a számítógépek felépítését és feliratokkal és fényjelekkel demonstrálja az egyes részegységes funkcionalitását. A robotika csoport egy egyszerű gyártási feladat modellezésére alkot egy CNC robotrendszert, melyet egyszerű termék előállítására programoznak. Mindkét műhely a kereskedelemben kapható készletekből és moduláris elemekből dolgozik, de a speciális funkciójú elemek kialakítására saját 3D nyomtatott alkatrészek tervezésével is alkot, kicsiben megélve az ipar 4.0 mérnöki és a gyártási feladatainak élményét. Az informatika és a robotika több műveltség- és tehetségterület átfogó fejlesztését szolgálja, és a tehetséges gimnáziumi tanulók mérnöki pályák felé történő orientációját is segíti.

Érintett műveltségterület/tantárgy:

informatika, technika, matematika, természettudományok

A projekt várható eredményei:

Projektünk a gimnazisták műszaki attitűdjeinek erősítésével hozzájárul a tanulók sikeresebb MTMI kompetenciafejlesztéséhez, egyben a hatékonyabb oktatási robotalkalmazások kifejlesztéséhez. A robotok oktatási alkalmazása általában elég népszerű téma lehetne. Talán az utóbbi idők forráshiánya az oka annak, hogy az ilyen hardverfüggő témák feldolgozására nem igazán van hazai példa. Több járulékos eredményt is várunk. A robotok építése és alkalmazása a nemzetközi tapasztalatok szerint erős motivációt jelent a többihez képest általában nagyobb erőfeszítést igénylő műszaki, természettudományos és matematikai kompetenciák fejlesztéséhez, technológiai ismeretek elsajátításához. A komplex robotikai projekt ezen kompetenciák előzetes bővítésével, kialakításával elősegíti, hogy a diákok nagyobb eséllyel válasszák a műszaki felsőoktatást, és még inkább fontos, hogy nagyobb eséllyel bent is maradjanak a magas lemorzsolódási arányokkal rendelkező gépész-, villamos- és informatikai mérnök szakokon. ered Rövid távú közvetlen eredmény Sikeres fejlesztés esetén a technológiatervezés és építés mintaprojektként szolgálhat a komplex MTMI kompetenciafejlesztés terén. A kifejlesztett robotkar beválása esetén mintakonstrukció lehet más iskolák számára, a digitális oktatási stratégia alkalmazásának egyik országos jó gyakorlata. Középtávú áttételes hatások A gazdasági életben már egyre több robotot alkalmaznak, a távlatokban pedig számtalan robot fog megjelenni az élet bármely területén, s programozható elektronikus eszközök tömkelege lepi el a háztartásokat is. Ebben a világban a műszaki és digitális kompetenciák nélkül lehetetlen lesz érvényesülni. Az ipar 4.0 és az 5.0 közti fejlődési átmenete megköveteli az oktatásban is a robotika alapú MTMI és digitális kompetencia fejlesztés bevezetését, amelyet az OECD országok többsége észrevett, ugyanakkor a hazai oktatás ettől lemaradt. Oktatórobot-fejlesztő projektünk az MTMI kompetencia-fejlesztést és a műszaki pályaorientációt is szo

A közvetlen gyakorlati tapasztalatszerzésre két kiegészítő tevékenységet tervezünk a program során:

  1. tanulmányi kirándulása a Győri AUDI automatizált szerelő üzemébe
  2. interaktív figlalozások a győri Mobilis Interaktív Élményközpont

A projekt vezetője: Kiss István Zoltán

Résztvevők:

A projekt célcsoportja gimnáziumunk matematikában, informatikában és fizikában jó eredményeket felmutató, műszaki érdeklődéssel rendelkező 7-11. évfolyamos tanulói közül kívánjuk kiszűrni a projekt megvalósítása szempontjából legígéretesebb 30 diákot.

A projektbe történő beválogatás alapja a tanulók tehetsége és motivációja. Nagy létszámú iskolánkból a tehetségazonosítást részben tanulmányi eredmények részben a szaktanárok javaslatai alapján kezdjük meg, s szólítotjuk meg a diákokat a logikai-természettudományos tehetségteszt és a műszaki irányú érdeklődést felmérő kérdőív kitöltésével. Ezután a legígéretesebb tehetségekkel motivációs beszélgetéseket folytatunk, ami alapján sor került a végleges beválasztásra. Az ismereteket megalapozó kezdőszakasz során alakítotjuk ki a tervezett 2 × 15 fős munkacsoportokat is, melyek az egyes részrendszerek építésén és programozásán dolgoznak.

A projekt külső szakmai partnerei:

  • PTE-TTK - Matematikai és Informatikai intézet - Információtechnológia és Biorobotika Tanszék
  • MATE Kaposvári Campus - PK - Szakmódszertani Tanszék
  • Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium