Tankönyvrendelés 2023/2024

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1092/2019 (III.8.) határozata alapján minden 1-12. osztályos tanuló térítésmentes tankönyvellátásra jogosult. A diákok ingyenes tankönyvellátását könyvtári tartós (használt vagy új) tankönyvek kölcsönzésével tudjuk biztosítani.

A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért tanév végén, legkésőbb a tanulmányok végén le kell adni a könyvtárba. A könyvtári pecséttel ellátott tankönyvekbe beleírni nem lehet; szövegkiemelőt nem szabad használni.

Amennyiben a tanuló megrongálja, nem rendeltetésszerűen használja, köteles egy új könyvet leadni az iskolakönyvtárba.

A nyelvkönyveket, munkafüzeteket megtarthatja a tanuló (nem kell visszahozni), ezeket nem vesszük könyvtári nyilvántartásba.

Ha szeretnék a tankönyveket saját részre megvásárolni, akkor egyénileg kell megrendelni azokat a webshop.kello.hu internetes oldalon a megadott tankönyvi kódok segítségével.

Kérjük, hogy a mellékelt igénylőlapon "x" jellel jelöljék, hogy könyvtári tartós tankönyvet szeretnének, vagy egyénileg vásárolják meg a tankönyveket!

A nyelvkönyveket (angol, német, francia, orosz, spanyol), munkafüzeteket mindkét esetben az iskola rendeli meg a tanulóknak.

Kérjük, hogy az igénylőlapot legkésőbb április 12-ig kitöltve küldjék vissza a tanuló osztályfőnökének (új beiratkozók legkésőbb beiratkozáskor adják le az iskolai portára).

Kérjük a határidő pontos betartását! A határidőn túl beküldött igénylőlapokat nem tudjuk elfogadni, az iskola ez esetben nem rendel tankönyvet a tanulónak (a szülőnek kell egyénileg beszerezni őket).

A 2023/2024-as tanévre rendelhető tankönyvek listáját osztályonként bontva a linkekre kattintva találják meg.

Nyolcadik évfolyamba lépőknek

Kilencedik évfolyamba lépőknek Tizedik évfolyamba lépőknek Tizenegyedik évfolyamba lépőknek Tizenkettedik évfolyamba lépőknek